TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

25/03/2024 Tuyển dụng

Nhân viên Kế toán tổng hợp

04/06/2020 Tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Hồng Lộc Phát cần thêm nhân sự làm việc với vị trí như sau:

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

17/05/2020 Tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Hồng Lộc Phát cần tuyển dụng thêm nhân sự làm việc với các yêu cầu như sau : 

Tuyển dụng vị trí Sale Supervisor kênh OTC

29/04/2020 Tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Hồng Lộc Phát cần tuyển dụng thêm nhân sự làm việc với các yêu cầu như sau : 

Tuyển dụng vị trí Trình dược viên

23/03/2020 Tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Hồng Lộc Phát do nhu cầu mở rộng thị trường , quy mô Công ty , nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự làm việc với vị trí Trình dược viên với các yêu cầu sau đây :

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp

21/03/2020 Tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Hồng Lộc Phát do nhu cầu mở rộng thị trường , quy mô Công ty , nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự làm việc với vị trí Kế Toán tổng hợp với các yêu cầu sau đây  ( đã hết hạn tuyển dụng )

0786965868
0786965868

Vui lòng chờ